Sähköinen kulunvalvontajärjestelmä käsittää yhden tai useamman komponentin, jotka toisiinsa yhdistettyinä täyttävät standardissa SFS-EN 60839-11-1 ilmoitetut toiminnallisuuskriteerit. Kulunvalvontajärjestelmä voi sisältää useita kulunvalvontapisteitä. Standardissa käsitellään kunkin kulunvalvontapisteen turvaluokkajaottelua.


Standardissa SFS-EN 60839-11-1 määriteltyjen pakollisten toimintojen lisäksi sähköiseen kulunvalvontajärjestelmään voidaan sisällyttää muitakin toimintoja edellyttäen, että ne eivät estä standardin vaatimusten täyttämistä.

Jos sähköisen kulunvalvontajärjestelmän osa (esim. ohjauslaite) on osa toista hälytysjärjestelmää (esim. murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät jne.), kyseisen osan on täytettävä myös sovellettavan toisen turvajärjestelmästandardin vaatimukset. 

Standardi pätee myös kulunvalvontajärjestelmille, joilla on muiden sovellusten kanssa yhteisiä tunnistus-, havaitsemis-, liipaisu-, yhteys-, ohjaus-, viestintä- tai hälytyksenilmoitusvälineitä tai teholähteitä.

Soveltamisala

Standardissa määritellään vähimmäistoiminnallisuus, suorituskykyvaatimukset ja testimenetelmät sähköisille kulunvalvontajärjestelmille ja komponenteille, joita käytetään kauttakulun valvontaan (sisään- ja uloskäynti) rakennuksissa ja suojatuilla alueilla sekä näiden ympäristössä.

Standardin sisältö:

 • Käsitemalli sekä järjestelmäarkkitehtuuri.
 • Kriteerit:
  • suorituskyvyn toiminnallisuuteen ja rajoihin perustuva luokitus
  • kulunvalvontapisteen ohjauspäätettä koskevat vaatimukset
  • ilmoittamista ja merkinantoa (näyttämistä, ilmoitusta, tietojen kirjausta) koskevat vaatimukset
  • uhkatilanteen signalointi ja ohitus
  • tunnistusta koskevat vaatimukset
  • järjestelmän sisäistä suojausta koskevat vaatimukset
  • sähköisen kulunvalvontajärjestelmän osien välinen viestintä sekä viestintä muiden järjestelmien kanssa.
 • Ympäristöolosuhteita (sisäkäyttö/ulkokäyttö) ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset
 • Testimenetelmät.

Käyttäjäkunta

Standardi soveltuu kulunvalvontajärjestelmien valmistajien ja maahantuojien, turva-alan suunnittelijoiden, järjestelmien haltijoiden sekä vakuutusyhtiöiden käyttöön.

SFS-EN 60839-11-1:2014 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 115 sivua ja sen hinta on 78,60 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja julkaisusta saa SESKOsta Arto Sirviöltä

Lisää suosikiksi