Merkittäviä avustuskohteita ovat perinteisesti olleet sähköalan standardoimis- ja muuta ohjeistotyötä, energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten selvittämistä, kansainvälistymistä sekä alan koulutus- ja tutkimustyötä edistävät hankkeet.

STEK ry on vuoden alussa liittynyt sähköistysalan yhteisen Hyvinvointia sähköllä – visio 2030:n allekirjoittajien joukkoon ja tukee siis jatkossa myös vision teemoihin liittyviä hankkeita – muun muassa energiatehokkaisiin rakennuksiin, älykkäisiin sähköverkkoihin ja sähköiseen liikenteeseen sekä energiankulutustietoisuuden lisäämiseen liittyviä hankkeita.

Onko sinun tiedossasi alan hankkeita tai niitä suunnittelevia? Välitä tämä viesti eteenpäin!

Lisätietoja avustusten hausta ja hakukriteereistä STEKin verkkosivuilta www.stek.fi

_________________________________________________________________________________

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on puolueeton, yleishyödyllinen yhdistys, joka kehittää ja edistää sähköturvallisuutta ja energiatehokkuutta, ja rahoittaa avustuksin aihepiiriin liittyviä hankkeita. STEK on mukana sähköalan yhteisessä Hyvinvointia sähköllä 2030 –visiossa.

Lisää suosikiksi