SFS-EN 62542

  • suunnitteluun ja toimitusketjuun liittyvät näkökohdat yleisesti
  • materiaalien käyttö ja raportoiminen
  • ympäristön kannalta merkityksellisten aineiden analysointi
  • ilmastonsuojeluun liittyvät näkökohdat
  • tehonkulutus ja energiatehokkuus
  • ympäristötieto
  • tuotteen loppukäsittely


SFS-EN 62542 sisältää sekä suomen- että englanninkieliset termit määritelmineen. Siinä on 44 sivua ja sen hinta on 62 € (ALV 0%). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi. Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi