Standardi on kokonaan uudistettu ottamalla huomioon tekninen kehitys ja käyttäjien palaute 1. painoksesta. Pääasialliset muutokset ovat seuraavat:

  • sisällön uudelleenjärjestely standardien EN 50174-1:2009 ja EN 50174-2:2009 (mukaan lukien niiden muutokset) sisältörakenteiden mukaisesti; erityisesti, asiaankuuluvat vaatimukset ja suositukset on selvästi eroteltu toisistaan ja esitetty erikseen omissa alakohdissaan
  • tekstiä on yhdenmukaistettu standardien EN 50174-1 ja EN 50174-2 vastaavien tekstien kanssa
  • laajan alueen tietotekniikkakaapeloinnin vaatimukset ja suositukset on laadittu yksityiskohtaisemmin
  • uusi, EMC:tä ja suojausta koskeva liite A (aiempi liite A on muutettu liitteeksi B) ja uusi vastuiden soveltamista koskeva liite C on lisätty.


SFS-EN 50174-3 sisältää sekä suomen- että englanninkielisen tekstin. Siinä on 197 sivua ja sen hinta on 107,20 € (ALV 0%). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi.


Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi