Timo Kekkonen (56) on koulutukseltaan materiaalitekniikan diplomi-insinööri. Hän on aiemmin vastannut EK:n elinkeino-, innovaatio- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtajana vuosina 2006 -2013. Ennen tätä Kekkonen toimi kauppa- ja teollisuusministeriössä teknologiaosaston osastopäällikkönä vastaten teknologiapolitiikan suunnittelusta ja sen toteuttamisesta yhdessä hallinnonalan organisaatioiden kanssa. KTM:ssä hänen vastuullaan oli muun muassa Tukesin (nykyinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ohjaus ja seuranta. Hän on uransa aikana toiminut myös Suomen EU-edustustossa Brysselissä vastuualueenaan EU-tutkimuspolitiikka sekä Teknologian kehittämiskeskus Tekesissä hankekäsittelystä ja kansainvälisistä projekteista vastaavana.

Lisätietoja:
Martti Alakoski, hallituksen puheenjohtaja, STEK ry
Gsm 050 61188

Timo Kekkonen
Gsm 050 5003 214

Kirsi Gimishanov, viestintäpäällikkö, STEK ry
Gsm 040 4808 223


Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n tehtävänä on sähköturvallisuuden ja energiatehokkuuden edistäminen.  STEK jakaa kahdesti vuodessa avustuksia sähköalan yleishyödyllisiin hankkeisiin ja on mukana sähköistysalan yhteisessä Hyvinvointia sähköllä – visio 2030 –ohjelmassa.  STEKin tärkeää kohderyhmää ovat myös koululaiset; vuosittain alakouluille järjestettävään sähköturvallisuuskilpailuun osallistuu satoja kouluja ja reilu kymmenen tuhatta koululaista.

www.stek.fi
www.hyvinvointiasahkolla.fi

Lisää suosikiksi