CEN/TC 169, Light and lightning on saanut valmiiksi standardin toisen painoksen. Suomesta valmisteluun on osallistunut SESKOn kansallinen komitea SK CEN 169, Valaistustekniikka. Standardin EN 1838 ensimmäinen painos vahvistettiin kansalliseksi SFS-EN-standardiksi vuonna 1999. Nyt julkaistava toinen painos on vahvistettu SFS-standardiksi 2014-02-17.

Turvavalaistusta voidaan tarkastella joukkona erityisiä valaistuksen muotoja: SFS-EN 50171

  • Varavalaistus, jonka avulla voidaan turvata normaalin toiminnan jatkaminen.
  • Poistumisvalaistuksen tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen poistuminen tilasta silloin, kun normaalivalaistuksen tehonsyöttö häiriintyy. Poistumisvalaistus puolestaan voidaan jakaa valaistavan tilan ja tarvittavan toiminnan mukaan:
  • Poistumisreittivalaistuksen tarkoituksena on mahdollistaa henkilöiden poistuminen tilasta luomalla sopivat näkyvyysolosuhteet ja osoittamalla poistumisreitit.
  • Avoimen alueen turvavalaistuksella pyritään vähentämään paniikin syntymisen todennäköisyyttä ja ohjaamaan henkilöitä poistumisreiteille.
  • Riskialttiin työalueen turvavalaistuksella pyritään varmistamaan vaarallisilla työalueilla työskentelevien henkilöiden turvallisuus ja mahdollistetaan toiminnan hallittu pysäyttäminen ja tilasta poistuminen.

Turvavalaistusta käytetään, kun normaalin valaistuksen sähkönsyöttö häiriintyy. Tästä syystä turvavalaistuksella on normaalivalaistuksen syötöstä riippumaton sähkönsyöttö.

Muutoksia edelliseen painokseen verrattuna.

Muutokset aikaisempaan painokseen verrattuna eivät ole kovin suuria. Lähinnä niiden avulla pyritään selkiyttämään standardin sisältöä.

Poistumisvalaistuksen vaatimuksia on täsmennetty tarkentamalla asennukseen liittyviä vaatimuksia. Poistumisvalaistuksen oikean toiminnan takaamiseksi tulee valaisimien, asennuksen ja tehonsyöttöjärjestelyiden täyttää niitä koskevien standardien vaatimukset.

Poistumisvalaistus FINLEX 805/2005on suunniteltava perustuen huonoimman tilanteen periaatteeseen, jolloin esimerkiksi valaisimen valontuotto on alentunut minimitasolle. Yleensä suunnittelussa on käytettävä vain suoraa valaisua huomioimatta ympäristön heijastuksia. Heijastimellisissa valaisimissa on huomioitava heijastuspinnan huolto. Korostettavien kohtien, kuten poistumisovien, portaikkojen, turvakilpien jne. valaisemista koskevia vaatimuksia on selkiytetty. Poistumisopasteiden ulkopuolelta valaisemisen vaatimuksia on selkiytetty.

Palohälytyspisteiden ja ensiapupisteiden valaisemisen vaatimukset on yhdenmukaistettu.

Turvakilven turvallisuusmerkki on päivitetty vastaamaan uusittua SFS-EN ISO 7010-standardia..

SFS-EN 1838:2014 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 29 sivua ja sen hinta on 51,10 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Eero Sorri

Lisää suosikiksi