Standardissa annetaan vaatimukset pienjännitelaitteille tarkoitetun tyhjän koteloinnin rakenteelle, dokumentoinnille ja testaamiselle. Koteloinnit voivat olla tarkoitettu sisä- tai ulkokäyttöön ja ne voivat olla metallia tai eristeainetta. Tärkeä osa standardia ovat testausvaatimukset, jotka koskevat sähköisiä, lämmönkestävyyttä ja mekaanisia ominaisuuksia.

Jakokeskuksia koskeva standardisarja SFS-EN 60439 korvattiin muutama vuosi sitten uudella sarjalla SFS-EN 61439. Nämä ovat laajoja standardisarjoja, joissa on perusosa numerolla 1 ja useita perusosan vaatimuksia muuttavia osia. Koska kaikkien standardien uusiminen kestänyt suhteellisen kauan, on vanhan standardisarjan SFS-EN 60439 osa 1 kumottu vasta nyt. Tämä standardien uudistaminen on vaikuttanut myös muihin jakokeskusalan standardeihin. Eräs niistä on tyhjiä kotelointeja koskeva standardi SFS-EN 62208, jonka uudessa painoksessa on otettu huomioon jakokeskusstandardin uusi versio. Standardissa on tehty päivityksiä myös muiden standardien muutosten johdosta.

Uusi standardi SFS-EN 62208 sisältää sekä suomen- että englanninkielisen tekstin ja se julkaistaan ensi tammikuun alussa. Lisätietoja julkaistusta standardista saa Tapani Nurmelta.

Lisää suosikiksi