• Näytä kaikki
  • Näytä kaikki

SESKOn suositus sähköenergiamittareiden paikallisesta H1-asiakasrajapinnasta – täydennetty englanninkielisellä käännöksellä

SESKOn komitea SK 13 Sähköenergianmittaus on päivittänyt suosituksen SK 13-1, jossa määritellään etäluettavien sähköenergiamittareiden paikallista H1-asiakasrajapintaa koskevat vaatimukset. Ne ovat osa Suomessa käytettävien seuraavan sukupolven energiamittareiden toiminnallisuutta. Päivitettyyn suositukseen on lisätty englanninkielinen käännös. Suomenkieliseen tekstiin ei ole tehty teknisiä muutoksia suosituksen edelliseen painokseen verrattuna.

Sisätyötilojen valaistusvaatimukset määrittelevä standardi on suomennettu

Sisätyöpaikkojen valaistusvaatimuksia käsittelevä standardi EN 12464-1 on monissa maissa velvoittava lainsäädännön kautta. Suomessa standardin velvoittavuutta ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta standardin vaatimukset täyttämällä asennuksen tilaaja ja suunnittelija voivat olla varmoja, että työtehtävän näkötehokkuudelle ja näkömukavuudelle asetetut valaistusvaatimukset toteutuvat.