EY-mitali

Timo Lehtonen, EY-mitali nro 36

Timo Lehtonen palkitaan EY-mitalilla ansioistaan ympäristö- ja sairaalasähkötekniikan standardoinnin asiantuntijana. Hän osallistuu aktiivisesti standardien valmisteluun ja edistää kiitettävästi erityisesti terveydenhuoltoalan toimijoiden tietoisuutta standardeista ja niiden hyödyntämisestä. Timo Lehtonen on omalla esimerkillään vaikuttanut monien asiantuntijoiden liittymiseen mukaan standardointiin.

Pedanttina ja huolellisena terminologina Timo Lehtonen on pitänyt rimaa korkealla standardien käännösten suhteen ja pyrkinyt yhdenmukaistamaan niitä mm. lakitekstien kanssa.       
Timo Lehtonen tuli 1990-luvulla mukaan SESKOn komitean SK 62 Sairaalasähkötekniikka toimintaan ja on toiminut sen puheenjohtajana vuodesta 2011. Komitean SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat puheenjohtaja hän on ollut sen perustamisesta, vuodesta 2005 alkaen. Kansainvälisen IEC-työryhmän ”Environmental protection” (TC 62A/WG 20) jäsen hän on ollut jo vuodesta 2003 ja vaikuttanut CENELECin ympäristöasioiden (BTWG 85-3) seurantaryhmässä 2000-luvun alkupuolelta.

Timo Lehtosen oma yritys huolehtii mm. terveydenhuollon laitteiden vaatimustenmukaisuuden hallinnasta ja on näin aktiivisesti hyödyntämässä standardeja.


Hasse Nordman, EY-mitali nro 37


Hasse Nordman palkitaan EY-mitalilla hänen todella pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta osallistumisestaan tehomuuntajien standardointiin SESKOn seurantaryhmässä SR 14 Tehomuuntajat. Hasse Nordman osallistui ensimmäistä kertaa IEC:n komitean TC 14 Power Transformers työryhmäkokoukseen jo vuonna 1975 Kööpenhaminassa. Hän on näin ollen ollut mukana tehomuuntajien standardoinnissa peräti viidellä vuosikymmenellä. Vuosikymmenien saatossa hän on ollut useiden kansainvälisten työryhmien jäsen, sihteeri ja puheenjohtaja.

Kansainvälisen arvostuksen osoituksena ja tunnustuksena Hasse Nordman sai muuntajien termisen suorituskyvyn johtavana asiantuntijana vuonna 2013 IEC:n myöntämän 1906 Award-palkinnon.
Hasse Nordman jäi täysin palvelleena eläkkeelle pitkäaikaisen työnantajansa ABB:n palveluksesta vuonna 2013.

Erkki Yrjölä -mitaleita on myönnetty tähän mennessä 35 kpl tunnustuspalkintoina henkilöille, jotka ovat erityisesti ansioituneet sähköteknisessä standardointitoiminnassa. Ensimmäiset palkinnot on myönnetty vuonna 2000 ja palkinto on nimetty SESKOn hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan ja ensimmäisen kunniapuheenjohtajan, Erkki Yrjölän mukaan.

Erkki Yrjölä -mitalilla aiemmin palkitut

Lisää suosikiksi