Yhteiskuntamme sähköistyy ja tarvitsee uusia, yhteisiin standardeihin pohjautuvia teknologioita. Kotimaisilla standardointiorganisaatioilla on laaja ja monipuolinen huippuosaajien verkosto sekä vakiintuneet prosessit. Yhteistyöllään ne voivat kasvattaa kansallista kilpailukykyämme muun muassa avaamalla yritysten kehittämille tuleville ratkaisuille yhä laajemman vientimarkkinan.

Standardoinnin merkitys kilpailukyvyn rakentajana nähdään myös Euroopan tasolla. EU:n standardointistrategia ja sen toteuttamiseksi perustettu High Level Forum avaavat uudenlaisen yhteistyökanavan standardointiorganisaatioiden, intressiryhmien ja EU-komission välille.

Ne tarjoavat suomalaisille standardoinnin organisaatioille, vaikuttajille ja asiantuntijoille paljon mahdollisuuksia kasvattaa yhdessä kotimaista ja eurooppalaista kilpailukykyä entisestään. Siihen kannustaa vierailullaan myös Elena Santiago Cid, joka tulee puhumaan aiheesta iltapäivällä SESKOn Kevätseminaarissa.

Lisää suosikiksi